PT đổi site sang địa chỉ http://hanphongtuyet.wordpress.com/, mời cả nhà ghé địa chỉ này để theo dõi blog nhé